Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

469

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, PFRON i Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (Lider) realizuje obecnie projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu organizowane są ciekawe warsztaty, nabór trwa.

Celem projektu jest przygotowanie propozycji wdrożenia do polskiego systemu prawnego modyfikacji istniejących instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego, a także zaproponowanie nowych instrumentów w tym obszarze. Zarówno proponowane modyfikacje, jak i nowe instrumenty mają na celu zapewnić niezależne życie osób z niepełnosprawnościami przy włączeniu w społeczność lokalną.

Bardzo ważnym, fundamentalnym etapem projektu jest dokonanie diagnozy potrzeb osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, tak aby propozycje nowych rozwiązań odpowiadały na te potrzeby.

Warsztaty punktem wyjścia

W ramach diagnozy przeprowadzone zostaną warsztaty skoncentrowane na różnych obszarach funkcjonowania społecznego, w których udział wezmą osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z ich otoczenia. Materiał uzyskany w ramach warsztatów będzie stanowić podstawę do dalszych działań w projekcie.

W warsztatach uczestniczyć mogą pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, a także eksperci – zawodowo i naukowo związani z obszarem niepełnosprawności.

Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednym warsztacie.

Warsztaty odbędą się on-line za pośrednictwem aplikacji Zoom w terminach wskazanych poniżej. Rejestracji na każdy z warsztatów można dokonać klikając na link.

  1. Komunikacja i nowe technologie – 14 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-14.00, rejestracja do 08.01. 2021.
  2. Człowiek 360 stopni: aktywność społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami – 15 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-14.00, rejestracja do 08.01.2021.
  3. Mieszkalnictwo – 18 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-14.00, rejestracja do 12. 01.2021.
  4. Wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnościami – 21 stycznia w godzinach 10.00-14.00. rejestracja do 15.01.2021.
  5. Samostanowienie i reprezentacja prawna – 25 stycznia 2021 w godzinach 10.00-14.00, rejestracja do 19.01.2021.
  6. Edukacja, rehabilitacja i co dalej? – 27 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-14.00, rejestracja do 20.01.2021.

Każdy z warsztatów będzie trwał 4 godziny z 15-minutową przerwą w środku.

Aby zapewnić dostępność warsztatów, standardowo zapewniamy napisy „na żywo” (symultaniczny przekaz tekstowy), a w razie potrzeb tłumaczenie na polski język migowy.

Liczba uczestników każdego z warsztatów jest ograniczona, dlatego też nie możemy zapewnić uczestnictwa wszystkim, którzy dokonają rejestracji w terminie.