Projekt „GraduatON” dla studentów i absolwentów szkół wyższych – drugi okres realizacji

439

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Program obejmuje okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Drugi okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

W drugim okresie trwania projektu uczestniczyć będzie po 64 osoby. Osoba, która chce zostać uczestnikiem projektu musi spełnić następujące warunki:

  • być absolwentem szkoły wyższej (max. 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu) lub uzyskać absolutorium (max. 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu) lub być na ostatnim roku studiów;
  • posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • pozostać bez zatrudnienia na dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie uczestnicy zyskają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, opiekunów stażowych oraz wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy. Dodatkowo osoby biorące udział mogą liczyć na atrakcyjne warsztaty i szkolenia. Dla 20 najlepszych uczestników w każdym z okresów realizacji projektu przewidziano płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjne.

Szczegółowe informacje pod adresem: reaxum.eu/graduaton/