Różni podróżni – obsługa bez barier

365
Plakat Różni podróżni - obsługa bez barier

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego uruchomił szkolenia „Różni podróżni” realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt służy wprowadzeniu w transporcie publicznym nowych, przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, a mianowicie:

– kierowcy,
– motorniczy,
– sprzedawcy biletów,
– członkowie drużyn konduktorskich,
– pracownicy zajmujący się kapitałem ludzkim,
– kadra zarządzająca i przedstawiciele związków zawodowych przedsiębiorstw i organizatorów transportu zbiorowego.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z barierami jakie napotykają osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami w czasie podróży transportem zbiorowym. Zostaną pokazane praktyczne rozwiązania i zasady komunikowania się i udzielania pomocy takim osobom. Szkolenia będą prowadzone w formule praktyczno-warsztatowej, w małych grupach.

Szczegóły i zaproszenie do udziału w szkoleniu „Różni podróżni – obsługa bez barier” dla pracowników sektora transportu zbiorowego na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zapraszamy-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-do-udzialu-w-szkoleniu-rozni-podrozni-1/