Rusza kolejne mieszkanie wytchnieniowe w Białymstoku

368

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” realizuje od 1 lipca 2019 roku zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Grupę docelową zadania publicznego stanowią rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będących mieszkańcami Białegostoku.

Zadanie jest realizowane w formie mieszkania wytchnieniowego w lokalu nr 1 przy ul. Hetmańskiej 35.

Szczegółowe informacje o warunkach korzystania oraz zapisy pod numerem tel. 502 484 316

Więcej informacji w zakładce „Zadania miasta” „Miejskie projekty zlecone organizacjom pozarządowym„.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu Miasta Białystok