Sejm przyjął ustawę o przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności

294
na zdjęciu znajduje się pusta sala sejmowa

Sejm przyjął projekt ustawy szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia będą maksymalnie ważne do 30 września 2024 roku.

Za projektem głosowali wszyscy głosujący parlamentarzyści, głosów „pozytywnych” było 339, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zgłoszony przez posłów połączonego Koalicyjnego Klubu Lewicy, Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Klubu Parlamentarnego 2050 — Trzecia Droga i Klubu Parlamentarnego PSL — Trzecia Droga przedłuża ważność tzw. orzeczeń covidowych, czyli tych których ważność upłynęła w czasie pandemii oraz tych, których termin upłynął 5 sierpnia tego roku.

Ich ważność była już przedłużana, ale ze względu na dużą liczbę wniosków oraz brak lekarzy orzeczników często nie zostały one rozpatrzone w terminie. Czas oczekiwania na nowe orzeczenie to często nawet kilka miesięcy, co skutkuje tym, że część osób traci przysługujące im świadczenia.

Zgodnie z procedowanym przez Sejm projektem, ważność wydanych już orzeczeń zostanie przedłużona do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Projekt dotyczy także kart parkingowych — ich ważność również ostatecznie upłynie 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności automatycznie przedłuży prawo do otrzymywania świadczeń z nim powiązanych. Ustawa ma wejść w życie 30 grudnia 2023 roku.

Źródło: rp.pl