Seminarium „Jak w lokalnych społecznościach wdrażać usługi zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych?”

448

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Katedra Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej zapraszają do udziału w seminarium pt. „Jak w lokalnych społecznościach wdrażać usługi zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych?”.

Seminarium odbędzie się 4 i 5 września 2019 w godz. 10:00-15:00 na Wydziale Prawa UwB, przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku.

W czasie seminarium zaprezentowana zostanie metoda lokalnego planowania usług dla osób z niepełnosprawnościami w społecznościach lokalnych zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wypracowana w ramach międzynarodowego projektu Connecting inclusive social planning, community development and service provision for persons with disabilities (CISCOS).

Uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak planować i implementować usługi zgodne z Konwencją ONZ o prawach osób
    niepełnosprawnych w lokalnych społecznościach
  • Jak planować usługi we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami
    i innymi aktorami zaangażowanymi w tworzenie rozwiązań na rzecz tej grupy
  • Jak monitorować i ewaluować prowadzone działania.

Udział w seminarium należy zgłosić do 2 września na adres: a.drabarz@uwb.edu.pl