Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

233

Już 3 października 2019 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Na spotkanie zapraszają Miasto Białystok i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W formie Kawiarenki Obywatelskiej obecni będą mogli wspólnie przyjrzeć się, jakie są efekty współpracy przedstawione w sprawozdaniu z Programu za 2018 rok, porozmawiać o doświadczeniach uczestników spotkania z 2019 roku i pomyśleć, co z tego może wyniknąć na najbliższy 2020 rok.