Strona główna Świadczenia Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny

Przysługuje osobie, której przyznano prawo do emerytury lub renty. Dodatkowo osoba taka:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub
  • ukończyła 75 lat

Dodatek pielęgnacyjny zostaje przyznany na wniosek zainteresowanego, jeśli lekarz orzecznik ZUS (lub komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdził całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS.

Dodatkowo należy przedstawić dokument o stanie zdrowia (druk OL-9), który wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dodatek.

Gdy osoba ukończy 75 lat, nie trzeba składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Emerytura zostanie zwiększona o kwotę dodatku pielęgnacyjnego. Stan zdrowia w tym przypadku nie ma znaczenia.

Kiedy dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany?

  • jeśli osoba zainteresowana przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.
  • jeśli pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny

Od 1 marca 2024 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 324,39 zł.

Dane kontaktowe

ZUS Oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok

Centrum Obsługi Telefonicznej:
22 560 16 00
cot@zus.pl

Godziny obsługi klientów:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek – piątek 8.00-15.00

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast