Symbol O2-P ponownie wpisywany na orzeczeniu o niepełnosprawności

831

Od 23 października br. symbol niepełnosprawności „02-P”, oznaczający chorobę psychiczną, może być znów wpisywany na orzeczeniu o niepełnosprawności.

Powiatowe zespoły ds. orzekania od 27 czerwca 2018 roku nie mogły wpisywać tego kodu, ponieważ wszedł wtedy w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który kwestionował zapis tego kodu w orzeczeniu jako niezgodnego z Konstytucją w zakresie prawa do prywatności.

Jednak brak kodu „02-P” w orzeczeniu spowodował wiele wątpliwości środowisk pracodawców osób z niepełnosprawnością, gdyż eliminował on m.in. możliwość wyższego dofinansowania do pensji zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością czy „wliczanie” osób z niepełnosprawnością do wskaźników, umożliwiających pracodawcy spełnienie warunków do bycia np. zakładem pracy chronionej czy uprawnień do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON.

Możliwość zapisu symbolu „02-P” na orzeczeniu o niepełnosprawności przywrócił art. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.