System Obsługi Wsparcia – nowa platforma PFRON

622
SOW System Obsługi Wsparcia logo

System Obsługi Wsparcia (SOW) to nowoczesna platforma, która pozwala osobom niepełnosprawnym i jednostkom działającym na ich rzecz, składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON bez wychodzenia z domu.

System SOW powstał aby zwiększyć dostępność pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System ten pozwala na aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informacyjnego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Aby osoba niepełnosprawna mogła skorzystać z Systemu Obsługi wsparcia, jednostka samorządowa z terenu zamieszkania musi do niego przystąpić. Planowane jest wdrożenie systemu we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, ale to do samorządowców należy decyzja o przystąpieniu do SOW. PFRON zakłada, że jeszcze w roku 2018 SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach, a kolejne powiaty będą obsługiwane systematycznie w roku 2019.

System SOW podzielony jest na trzy moduły:

 • Moduł Wnioskodawcy – moduł przeznaczony dla Wnioskodawców,
 • Moduł Realizatora – moduł przeznaczony dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Moduł PFRON – moduł przeznaczony dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach realizacji programu utworzono również infolinię dla użytkowników Systemu SOW, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00:

 • 800 889 777 (połączenie bezpłatne)
 • 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora)

System SOW dostępny jest pod adresem: portal-sow.pfron.org.pl