Szkoły bez barier

483
Szkoły bez barier

W I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Brukowej została zamontowana wewnętrzna platforma przyschodowa dla osób poruszających się na wózkach. Niedługo taka sama pojawi się w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych przy ul. Bema.

Miasto sukcesywnie likwiduje bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie miasta, dostosowując je tym samym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Likwidacja barier architektonicznych w tych dwóch szkołach polega na montażu zasilanych elektrycznie platform przyschodowych. Dodatkowo w Zespole Szkół  Handlowo-Ekonomicznych od strony wejścia do budynku i od strony parkingu zostaną zbudowane pochylnie z kostki brukowej, ułatwiające przejazd osobom na wózkach.

Montaż platform przyschodowych w dwóch szkołach to kolejne inwestycje związane z dostosowaniem szkół do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. K. Pułaskiego mają być wykonane pochylnie z balustradami dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku i przy parkingu, a drzwi wejściowe – wymienione na szersze. Powstać tam ma także parking dla niepełnosprawnych. Specjalna pochylnia pojawi się także przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Wesołej, od strony parkingu.