„Trzynastka” dla emerytów i rencistów

469

„Trzynastka”, a właściwie „Emerytura+”, to jeden z pięciu elementów tak zwanej „piątki Kaczyńskiego” — pięciu propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości ogłoszonych na konwencji partii w lutym 2019 roku. Zgodnie z zapowiedzią, świadczenie to ma przysługiwać każdej osobie pobierającej emeryturę lub rentę, bez względu na jej wysokość.

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać dodatkowych wniosków, będzie wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej obecnie pobierana jest emerytura lub renta.

W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jedno jednorazowe świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba

„Trzynastka” wyniesie tyle, co minimalna emerytura w 2019 r., czyli 1100 zł brutto. Pierwsze wypłaty ruszą już w maju, a dotrzeć mają w sześciu terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 maja.

Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.