Twoja Nowa Praca – program Absolwent

254
Twoja nowa praca - program Absolwent

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zaprasza studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia i oraz absolwentów, którzy ukończyli dany stopień studiów nie później niż 60 miesięcy temu z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski do wzięcia udziału w programie „Twoja Nowa Praca – program Absolwent”.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu kariery, podniesienie ich poziomu kwalifikacji oraz wprowadzenie na rynek pracy. Nad całością czuwa nasz zespół profesjonalistów: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, trenerzy, psychologowie i zespoły zaprzyjaźnionych firm i korporacji.

Oferowane wsparcie dla uczestników to:

  • planowanie indywidualnej ścieżki kariery,
  • pośrednictwo pracy,
  • konkurs dofinansowania do samozatrudnienia,
  • staż,
  • wsparcie w zastosowaniu istniejących narzędzi wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia,
  • warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery,
  • szkolenia zawodowe i specjalistyczne, zdobywanie uprawnień zawodowych.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza dostępnego pod tym adresem. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.tnm.org.pl/absolwent/o-projekcie/