Ulga na dziecko w PIT za 2018 rok

620

Rodzice, opiekunowie prawni, a także rodzice zastępczy mogą skorzystać z ulgi w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Dotyczy to podatników rozliczających się z dochodów na formularzach PIT-36 i PIT-37.

Warunkiem zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka.

Ulga na dziecko za 2018 r. przysługuje:

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej)

Kwota rozliczeniowa za rok 2018 wynosi:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł).

Aby rozliczyć ulgę na dzieci, do rozliczenia rocznego należy dołączyć formularz PIT/0.

Jeśli podatnik posiada więcej niż jedno dziecko, nie istnieje limit dochodów.

Jeśli natomiast podatnik ma jedno dziecko i wychowuje je samotnie, dochód roczny nie może przekroczyć 112 000 zł. Takiej samej kwoty nie można przekroczyć, jeżeli podatnicy są małżeństwem przez rok i posiadają jedno dziecko. Jeśli natomiast podatnik nie jest w związku małżeńskim z rodzicem dziecka i posiada jedno dziecko, nie może on wówczas zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.