Ulga na prąd dla osób z niepełnosprawnością

961

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wyższych limitów prądy wg zamrożonych cen. Muszą jednak złożyć oświadczenie do końca czerwca 2023r.

Zamrożenie cen energii elektrycznej wprowadza podpisana już przez Prezydenta RP ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Na jej mocy wszystkie firmy energetyczne zobowiązane są do nie podnoszenia cen energii w 2023 r. Obejmie to wszystkie gospodarstwa domowe. Przy czym zamrożenie cen dotyczy wyłącznie poboru energii do wysokości określonego ustawą limitu.

– Limit ten, co do zasady wynosi 2 MWh dla gospodarstwa domowego. Są jednak wyjątki, do których należą gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby niepełnosprawne. Im należy się 2,6 MWh – mówi wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Poza tym większe limity należą się rolnikom oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny. W ich przypadku będzie to 3 MWh.

Zasady korzystania z „ulgi dla niepełnosprawnych”

Według ustawy 2,6 MWh, należy się osoby uprawnionej z orzeczeniem o znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności, oraz o całkowitej niezdolności do prac lub samodzielnej egzystencji. Ponadto  także odbiorcy uprawnionemu, zamieszkującemu wspólnie z osobą z takim orzeczeniem (art. 5 pkt 1, 1a i 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Aby przedsiębiorstwo dostarczające energię mogło uwzględnić w rachunkach wyższy limit, należy osobiści, pocztą lub drogą elektroniczną, złożyć oświadczenie. Jego wzór nie został ustawowo określony. Powinno jednak zawierać klauzulę treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.” W przypadku np. spółki Tauron, można wysłać elektronicznie, ale trzeba także dostarczyć do dostawcy wersję papierową. Wzory druków oświadczeń zainteresowani powinni znaleźć na stronach internetowych swoich dostawców energii.

Terminy składania oświadczeń

Oświadczenie musi trafić do dostawczy, sprzedawcy lub obu przed 30 czerwca 2023r. Ten może od wnioskodawcy domagać się kopii orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie musi. Zamrożenie taryf będzie dotyczyć 2023 r. Zgodnie z ustawą, osoby, które nabędą prawo do większego limitu zamrożonej energii w trakcie 2023 r. muszą złożyć takie oświadczenie niezwłocznie tj. do 30 dni od uzyskania uprawnienia.

2,6 MWh i co potem

– Po przekroczeniu rocznych limitów zużycia energii dla gospodarstw domowych, rodzin z osobą niepełnosprawną, rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, zapłacą oni stałą cenę 693 zł za MWh – deklaruje wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Warto podkreślić, że gospodarstwa domowe, poza tymi uprawnionymi do podwyższonych limitów, nie składają oświadczeń, żeby skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej. Będzie się to odbywało automatycznie.

źródło: https://rp.pl