Ulga w podatku PIT osoby niepełnosprawnej – abonament medyczny

539

Coraz częściej osoby potrzebujące rehabilitacji kupują abonament prywatnej placówki medycznej. Urząd skarbowy zgadza się na odliczenie od uzyskanych dochodów wydatków na taki pakiet w prywatnej przychodni, który poza rehabilitacją obejmuje inne usługi.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT do ulgi uprawniają m.in. wydatki na zabiegi rehabilitacyjne, które zostały zlecone przez lekarza i opłacone przez niepełnosprawnego lub osobę, która go utrzymuje. Ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia „rehabilitacja”. Według encyklopedii PWN jest to działanie lecznicze polegające na przywróceniu sprawności chorym lub kontuzjowanym narządom.

Warunkiem do odliczenia wydatków jest posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT ich wysokość ustala się na podstawie dokumentu, który zawiera w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Według dyrektora KIS abonament wykupiony w prywatnej przychodni spełnia te warunki.

Nie można jednak odliczyć opłat na zajęcia sportowe i naukę gry na instrumentach muzycznych. Ponieważ nie jest to rehabilitacja, ale zajęcia dostępne dla ogółu osób, niezależnie od niepełnosprawności.

Jeśli abonament medyczny obejmuje niezbędne dla niepełnosprawnego zabiegi, to spełnione zostają warunki określone w ustawie o PIT. Jednak mimo iż nie można wyodrębnić opłaty za poszczególne usługi rehabilitacyjne, to podatnik powinien zachować wszelkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, np. fakturę za abonament.

Osoba niepełnosprawna odliczy wydatki ułatwiające jej codzienne życie, o ile spełni odpowiednie warunki:

  • laptop – ulga przysługuje tylko wtedy, gdy jest to sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb danej osoby, np. ma klawiaturę z alfabetem Braille’a;
  • sprzęt AGD nie daje prawa do ulgi. Fiskus zgadza się jednak na odliczenie wydatku na zakup kuchenki, jeśli ograniczy to ryzyko poparzenia;
  • piec centralnego ogrzewania z podajnikiem to przystosowanie budynku do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dlatego uprawnia do ulgi, podobnie jak remont łazienki i wymiana wanny na prysznic;
  • do dochodu osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika wlicza się rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny.