Pozostałe

Pierwszeństwo w kolejkach
Nie istnieje ustawowy obowiązek obsługi osób z niepełnosprawnością poza kolejnością. Jednak zasadę pierwszeństwa w obsłudze osób z niepełnosprawnością mają w swoich regulaminach Poczta Polska, niektóre banki i niektóre sieci sklepów.

Pierwszeństwo na przejściach granicznych
Do 2006 roku osoby z widoczną niepełnosprawnością mogły przekraczać granice poza kolejnością. Jednak w nowym Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej osoby niepełnosprawne nie zostały wymienione.
Odprawy poza kolejnością dokonać można „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”, co oznacza że osoba niepełnosprawna ma prawo poprosić o odprawienie jej poza kolejnością, ale decyzję podejmują funkcjonariusze straży granicznej.

Pomoc w podróży samolotem
Osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej mogą korzystać w podróży lotniczej z rozmaitych ułatwień. Wystarczy poinformować linie lotnicze przy dokonywaniu rezerwacji (nie później niż 48 godzin przed lotem), że osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy w trakcie podróży.
Pomoc jest możliwa na wszystkich etapach podróży: od przybycia do terminalu, przez odprawę bagażową, wejście do samolotu aż do pomocy na pokładzie samolotu.

Ulgi w muzeum
Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje: osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
Wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego aktualny stan (legitymacja emeryta-rencisty, legitymacja dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności).

Podstawa prawna

Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.)

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast