Strona główna Ulgi i uprawnienia Ulgi w telekomunikacji

Ulgi w telekomunikacji

Ulgi w opłatach telekomunikacyjnych udziela się osobom:

  • z chorobami narządu wzroku (04-O),
  • ze schorzeniami głosu, mowy i słuchu (03-L).

Do tej ulgi są uprawnione jedynie osoby posiadające orzeczenie z powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoby posiadające inne orzeczenia, bez konkretnie wymaganych symboli niepełnosprawności, nie uzyskają ulgi od TP. Wyjątkiem są osoby, które nabyły prawo do ulgi wcześniej – na podstawie rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r.

Osobom niepełnosprawnym, a także ich opiekunom prawnym, przysługuje:

  • 50% rabatu za przyłączenie do sieci,
  • 50% rabatu w abonamencie miesięcznym.

Należy podkreślić, że operatorzy nie ma obowiązku udzielenia ulg w opłatach abonamentowych. Każdy operator sam decyduje o zakresie ulg.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast