Kolory
Tekst

Usługi pocztowe

Osobom niepełnosprawnym, które posiadają uszkodzony narząd ruchu, który powoduje konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego oraz osobom niewidomym lub ociemniałym, przysługuje doręczenie przesyłek listowych i przesyłek rejestrowanych bezpośrednio do ich domu. Odbywa się to na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat.

Dodatkowo od osób takich listonosz powinien przyjąć, w miejscu zamieszkania, prawidłowo opłaconą przesyłkę pocztową, niebędącą przesyłką rejestrowaną (czyli np. listem poleconym).

Zapotrzebowanie na taką usługę i wymagane dokumenty (czyli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) zgłasza się w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu lub u listonosza obsługującego rejon.

Dodatkowo placówki pocztowe muszą utworzyć odpowiednio oznakowane stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych. Skrzynki pocztowe powinny być umieszczane w sposób i miejscu, które umożliwia korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Osoby niewidome mają dodatkowo prawo do całkowitego zwolnienia z opłat za przesyłki nadawane:

  • do  innej osoby niewidomej lub ociemniałej;
  • do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych, działających na rzecz osób niewidomych.

Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.

Przesyłka dla ociemniałych to przesyłka z korespondencją lub druk o masie do 7000g, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast