Urząd rozliczy Twój PIT

740
PIT

15 lutego 2019 roku zostanie uruchomiona przez Krajowa Administracja Skarbowa na portalu podatki.gov.pl nowa usługa „Twój e-PIT”. Dostępna będzie do 30 kwietnia 2019 r.

Będzie to automatycznie przygotowane roczne zeznanie podatkowe. Nie trzeba więc składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego. Będzie ono zawierać wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa:

 • informacje od pracodawców,
 • dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulg,
 • a także informacje o organizacji pożytku publicznego, której przekazano 1% podatku rok wcześniej.

„Twój e-PIT” dotyczy PIT-37 i PIT-38. Od 15 lutego 2020 r. obejmie także: PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 – dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Aby skorzystać z usługi „Twój e-PIT” należy:

 1. Na portalu podatki.gov.pl wybrać „Twój e-PIT”.
 2. Uwierzytelnić się, wpisując dane: PESEL (lub NIP i datę urodzenia); kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r.; kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018. Można też użyć profilu zaufanego, jeśli dana osoba go posiada.
 3. Sprawdzić dane.
 4. Jeśli dana osoba nie chce wprowadzać do zeznania żadnych zmian, należy zaakceptować je i pobierać ze strony Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 5. Zeznanie będzie przygotowane dla podatnika indywidualnie. Jeśli chce on zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, po zalogowaniu do usługi należy wybrać odpowiednią opcję.
 6. Można dokonać innych zmian: zmienić organizację, której przekazane zostanie 1% podatku, zmienić rodzaj ulgi, z której podatnik chce skorzystać za 2018 r., dodać inne dane, jak np.: odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne.
 7. Można odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. Wtedy „Twój e-PIT” nie będzie brany przez urząd pod uwagę.
 8. Po wprowadzeniu zmian w rozliczeniu należy je zaakceptować i wysłać oraz pobrać UPO.
 9. Resort finansów będzie oferował pomoc w przypadku pytań dotyczących rozliczenia (telefonicznie, e-mailowo czy podczas czatu z konsultantem).

Jeśli podatnik nie zrobi nic, jego rozliczenie 30 kwietnia 2019 roku zostanie uznane za złożone w formie przygotowanej przez KAS.

Zeznanie podatkowe za 2018 rok można złożyć do urzędu skarbowego w tradycyjnej formie papierowej.

Odliczanie ulgi rehabilitacyjnej:

 • Uruchomienie usługi „Twój e-PIT”, polegającej na przygotowaniu przez urząd skarbowy zeznania PIT-37 za 2018 r., nie wpływa na sposób rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej za ten rok.
 • Ulga rehabilitacyjna rozliczana jest na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że osoby, które będą chciały z niej skorzystać i są do tego uprawnione będą musiały samodzielnie wypełnić w zeznaniu podatkowym pozycje dotyczące tego odliczenia (poz. 19 załącznika PIT/O, a w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków odpowiednio poz. 19 lub 20).
 • Jeżeli podatnik skorzysta z usługi „Twój e-PIT”, wpisane przez niego kwoty w wyżej wymienionych pozycjach zostaną (przez system) uwzględnione w zeznaniu. Podatnik nie musi sam ich przenosić ani obliczać należnego podatku.
 • Osoby z niepełnosprawnością rozliczające się za ubiegły rok przede wszystkim powinny pamiętać o poprawności dokonanych odliczeń, a co za tym idzie – zwrócić szczególną uwagę na rodzaj poniesionych wydatków, ich udokumentowanie oraz posiadanie wymaganych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.