Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

587

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym i jeszcze w piątek 17 lipca została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Bon będzie przysługiwał w wysokości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Otrzymają go też rodzice pracujący za granicą. Pieniędzy na wakacje nie dostaną natomiast emeryci i renciści, jak proponował Senat, bo na to nie zgodził się Sejm.

Oznacza to, że rodzice dostaną 500 zł na każde dziecko i dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Polskie rodziny będą mogły wykorzystać bony aż do marca 2022 r.

Bon nie będzie miał formy gotówkowej, ale zapłacić nim będzie można za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

Bon turystyczny ma trafić do 6,5 mln polskich dzieci. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

Bon przysługiwać ma niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Do świadczenia w formie bonu – w wysokości 500 zł – uprawnione będą osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe i wyniesie 1000 zł.

Źródło: www.prawo.pl

Żeby otrzymać Bon Turystyczny trzeba mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Program ruszy już niedługo, a już dziś można zarejestrować się w PUE. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

Sprawdź, jak to zrobić 

https://www.facebook.com/mrpipsRP/videos/3119981098050681/

Bon turystyczny można wykorzystać w miejscach wskazanych przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na stronie odpoczywajwpolsce.pl. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sprawdzać uprawnienia podmiotów turystycznych.

Na interaktywnej mapie można znaleźć bogatą ofertę turystyczną Polski m.in.:

  • produkty turystyczne nagrodzone Certyfikatami POT,
  • zdobywców tytułu „Polska Marka Turystyczna”,
  • laureatów konkursu „EDEN – European Destination of Excellence”,
  • laureatów konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”,
  • polskie obiekty z listy UNESCO i parki narodowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przysługuje przedsiębiorcy turystycznemu oraz organizacji pożytku publicznego znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu. Listę, o której mowa w ust. 1, POT udostępnia na swojej stronie internetowej.

Płatności bonem mają być realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany sms-em.

Źródło filmu dla niesłyszących: swiatgluchych.pl

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym