Ustawa o pomocy społecznej znowelizowana

442

Senat przyjął 2 sierpnia 2019 roku nowelizację ustawy o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego. Główny cel nowelizacji to zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i poprawa warunków życia wszystkim mieszkańcom placówek zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Najważniejsze zapisy znowelizowanej ustawy:

  • kara w wysokości 40 tys. zł dla podmiotu, który prowadzi placówkę bez zezwolenia, i otwiera kolejną, również bez uprawnień (nie otrzyma także pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejne 5 lat od ukarania),
  • dźwig osobowy w każdej placówce, z wyłączeniem niewielkich ośrodków, w których przebywa do pięciu osób; w nich powinny być zamontowane platformy lub krzesła dla osób z niepełnosprawnością (zamiast dźwigu osobowego),
  • dodatkowe wymagania dla personelu, by nie sprawowały opieki bez podstawowej wiedzy w tym zakresie – wojewoda będzie sprawdzał, czy pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje,
  • ograniczenie możliwości samodzielnego opuszczania domu pomocy społecznej lub placówki całodobowej opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, w sytuacji gdy brak opieki zagraża życiu lub zdrowiu takiej osoby;
  • zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, przede wszystkim dzieci, których rodzice zostali umieszczeni w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zachowywali się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie,
  • w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku będą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie.