Więcej pieniędzy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

201
po lewej stronie widać stojącego mężczyznę w krawacie z jego lewej strony widać mężczyznę siedzącego na wózku inwalidzkim. w tle widoczna jest panorama miasta.

W sejmie została przyjęta ustawa, w której zawarto kilka ważnych spraw na temat pracy osób niepełnosprawnych.

30% środków zaplanowanych na dany rok będą dotacjami dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, czyli obecna dotacja w kwocie 676,5mln zł, wzrośnie do 1,08mld zł. ( 60% więcej)

kolejną zmianą będzie wysokość dofinansowań pracodawcom pochodzących ze środków PFRON:

  1. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności wzrost z 1950zł do 2400zł
  2. W przypadku stopnia umiarkowanego wzrost z 1200zł do 1350zł
  3. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności jest to różnica 50zł – z 450zł kwota wzrośnie do 500zł

Oba te przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.

W ciągu ostatnich 7 lat nakłady na pomoc dla osób niepełnosprawnych wzrosły o ponad 100%. W 2015 roku było to 16 mld zł, a w 2022 roku 37,5 mld zł.

 

Źródło: Prawo.pl