Składanie wniosków elektronicznych od 1 lipca

355

Już 1 lipca 2019 roku można składać drogą elektroniczną wnioski o:

  • świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenie „Dobry Start” 300+,
  • świadczenie wychowawcze 500+.

Wnioski elektroniczne składane są za pośrednictwem rządowego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową) osobiście  lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Druki wniosków i załączniki wniosków można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Klepacka 18.

Wnioski dostępne są również pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/