Wolontariat koleżeński

703

Wolontariat koleżeński „Mary i Max” to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Program ten wystartował właśnie w Białymstoku.

Na podstawie informacji, które uzyskuje się z formularzy internetowych oraz indywidualnych rozmów, organizatorzy starają się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, charakter, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Program polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres minimum 8 miesięcy. Osoby same decydują, jak spędzają czas. Spotkania mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert, albo odbywać się w domu uczestnika lub wolontariusza. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w programie.

Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania programu.

Do udziału w Wolontariacie Koleżeńskim organizatorzy zapraszają dwie grupy osób:

  • uczestników – osoby z autyzmem i zespołem Aspergera powyżej 14 roku życia, mieszkające w Białymstoku i okolicy,
  • wolontariuszy – osoby od 14 roku życia, mieszkające w  Białymstoku i okolicy.

Jak wynika z kilkuletnich już doświadczeń program przynosi ogromne korzyści osobom z autyzmem i jest przez nie wysoko oceniany.

Do osiągnięcia pełni sukcesu niezbędni są wolontariusze, którzy wesprą osoby z niepełnosprawnością w realizacji założeń programu. Zachęcamy do zgłoszeń.

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są pod adresem www.wolontariatkolezenski.pl.