Wsparcie Trenera Pracy osób z niepełnosprawnościami

656

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Wsparcie Trenera Pracy osób z niepełnosprawnościami”

W ramach projektu Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” oferuje:

 • indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy)
 • stworzenie profilu zawodowego i indywidualnego planu działania
 • dobór odpowiedniego stanowiska pracy osobie z niepełnosprawnością
 • wsparcie pracownika z niepełnosprawnością przed zatrudnieniem
 • wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy-trener-pracodawca, pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem, szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i umiejętności osób planujących podjąć zatrudnienie
 • wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego

W PROGRAMIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY:

 • zamieszkałe na terenie miasta Białystok lub w powiecie białostockim
 • bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo,
 • wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy,
 • posiadające orzeczenie o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadające szczególne trudności w wejściu na rynek pracy.

Więcej informacji w biurze Trenerów Pracy Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”:
ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok, oraz u: MENTORÓW TRENERÓW PRACY:

Dorota Rutkowska-Roszkowska, tel.608097022, dorotaroszkowska@mydlainnych.pl

Roksana Kalinowska, tel.519863918, roksanakalinowska@mydlainnych.pl