Wyjątki od obowiązku noszenia rękawiczek

2408
W związku z otwarciem w dniu wczorajszym galerii handlowych przypominamy, że rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia 2020 wprowadza wyjątki od obowiązku noszenia rękawiczek jednorazowych podczas zakupów. Rękawiczek w sklepach nie muszą mieć osoby, które nie mogą ich zakładać lub zdejmować z powodu:

▪️stanu zdrowia,
▪️całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych,
▪️niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
▪️osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.