Wypłata rent jeszcze przed świętami

183
wejście do budynku, na środku widnieje napis ZUS

Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25 dnia każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunki bankowe.

Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafiły na pocztę 19 grudnia, a te przekazywane do banku – 21 grudnia.

Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r. ZUS przekaże środki na pocztę 22 grudnia, a do banku – 28 grudnia.

Źródło: zus.pl