XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych

53

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Konkurs plastyczny jest organizowany przez PFRON nieprzerwanie od 2003 roku. W tym roku odbywa się pod hasłem „Podróże moich marzeń”.

Prace będą oceniane w pięciu kategoriach, które będą obejmować szeroką gamę technik plastycznych i artystycznych: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba kameralna i płaskorzeźba oraz fotografia. W każdej z kategorii przewidziano po trzy nagrody pieniężne dla placówek zgłaszających prace (I miejsce – 6 tys. zł, II miejsce – 5 tys. zł, III miejsce – 4 tys. zł) oraz nagrody dla ich autorów.

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 lipca 2019 roku do wojewódzkich oddziałów PFRON. Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego. Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie PFRON.