Zadania zlecone przez miasto finansowane ze środków PFRON na 2019r.

297

Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami publicznymi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez miasto Białystok, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Zadania zlecone przez miasto finansowane ze środków PFRON na 2019r.