Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

592

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

Wnioski o przyznanie środków PFRON należy złożyć w terminie do 22 listopada 2019 roku w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok.

Więcej informacji pod adresem: www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/zajecia-klubowe-w-warsztatach-terapii-zajeciowej-1.html, a szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl