Zaproszenie do udziału w konkursie Ośmiu Wspaniałych

725

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński zaprasza do udziału wolontariuszy w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników. Miasto Białystok jest organizatorem tego konkurs niemal od początku jego istnienia. Obecnie jest to XXV samorządowa edycja, natomiast ogólnopolska – XXVI. Średnio co roku wpływa około 70 zgłoszeń indywidualnych, a od ubiegłego roku wprowadzono możliwość zgłoszeń grupowych, w których wzięło udział 155 wolontariuszy w 12 grupach.

Kandydatów można zgłaszać do 13 lutego do lokalnego komitetu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku – Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, pokój nr 5:

  • osobiście w poniedziałki w godz. 8.00-17.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30,
  • pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: centrum@um.bialystok.pl.

Wystarczy tylko wypełnić kartę uczestnictwa dostępną tu. Zgłoszeń mogą dokonywać: dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji młodzieżowych i uczniowskich, placówki oświatowo-wychowawcze, kluby, rodzice, koleżanki i koledzy wolontariuszy. Warto zgłaszać do konkursu bohaterów codzienności, którzy z uśmiechem i zaangażowaniem są obecni wśród potrzebujących pomocy, stanowią inspirację i wzór.

Spotkanie wolontariuszy z Komisją Konkursową złożoną z przedstawicieli samorządu, duchowieństwa, organizacji pozarządowych i laureatki poprzedniej edycji, odbędzie się w dniach 2 – 3 marca w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, a uroczysta gala 24 marca 2020 r. „Ósemki” będą reprezentować Miasto Białystok podczas ogólnopolskiego finału XXVI edycji konkursu na początku czerwca. Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem tel. 85 879 7448