Zaproszenie na szkolenie z zakresu Zatrudnienia Wspomaganego w praktyce – szkolenia dla kandydatów na Trenerów Pracy (edycja III)

69

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego i Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

zapraszają do udziału w szkoleniu „Zatrudnienie wspomagane w praktyce
– szkolenia dla kandydatów na Trenerów Pracy (edycja III)”

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

✓        Kandydaci/kandydatki na trenerów pracy, którzy posiadają doświadczenie w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami jako członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze, czy kadra zatrudniona w placówce wspierającej osoby z niepełnosprawnościami;

✓        Osoby, które już realizują zadania Trenera Pracy (pod warunkiem, że posiadają doświadczenie krótsze niż 2-letnie) i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu, chcący podnieść swoje kompetencje.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?

✓        Nabycie i/lub podniesienie kompetencji Trenera Pracy w zakresie praktycznych teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie Zatrudnienia Wspomaganego;

✓        Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania osób  z różnymi niepełnosprawnościami;

✓        Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych związanych z szerzeniem idei Zatrudnienia Wspomaganego oraz ze znajdowaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy?

✓        Cykl szkoleniowy trwający w sumie 9 dni (3 x 3 dni), łącznie 72 godziny szkolenia;

✓        Szkolenia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych Trenerów;

✓        Materiały szkoleniowe;

✓        Zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania sesji szkoleniowych dla osób mieszkających poza miejscami organizacji szkoleń (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona).

Kryteria rekrutacji:

✓        Spełnienie kryteriów formalnych rekrutacji zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji;

✓        Złożenie deklaracji zaangażowania się w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji usługi Zatrudnienia Wspomaganego na terenie zamieszkania;

✓        Wyrażenie gotowości do  uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym (łącznie 72 godziny);

✓        Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w procesie rekrutacji;

✓        Akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronach internetowych realizatorów: mydlainnych.pl oraz www.pfzw.pl

REKRUTACJA –GRUPA 1 BIAŁYSTOK

w dniach 31.08 – 05.09.2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny w załączeniu) określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa (w załączeniu) oraz przesłanie na adres: dorotaroszkowska@mydlainnych.pl bądź złożyć w formie papierowej w Biurze Trenerów Pracy w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 18 lok. 3 w godz. 8:00-16:00.