Strona główna Zdrowie Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza

Osoba, która dostała skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do rehabilitacji, tylko u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rehabilitacja może być świadczona w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodka lub oddziału dziennego oraz stacjonarnego.

Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych jest udzielana w cyklach do 10 dni zabiegowych (maksymalnie 5 zabiegów dziennie); skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne musi być zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii) może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych jest udzielana osobom, które wymagają rehabilitacji leczniczej, ale ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania nie mogą dotrzeć na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. Czas rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych wynosi 80 dni zabiegowych w roku (nie więcej niż 5 zabiegów dziennie). Czas ten może być wydłużony w uzasadnionych przypadkach.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane osobom z zaburzeniami funkcji motorycznych, które zostały spowodowane:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego; uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia;
 • chorobami przewlekle postępującymi w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – przez okres do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Rehabilitacja lecznicza w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego jest udzielana osobom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Czas trwania rehabilitacji w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa (w szczególności dla osób po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym) – od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. Czas rehabilitacji leczniczej u pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym (z możliwością przedłużenia)
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym (z możliwością przedłużenia);
 • rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy – do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym (z możliwością przedłużenia);
 • rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku – do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym (z możliwością przedłużenia);
 • rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – czas ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego (nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych);
 • rehabilitacja pulmonologiczna, z wykorzystaniem metod subterraneoterapii – czas ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego (średnio 5 zabiegów dziennie, okres nie krótszy niż 14 dni zabiegowe i nie dłuższy niż 24 dni zabiegowe).

Rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych jest udzielana osobom, które ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Czas trwania rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa – 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie (z możliwością przedłużenia);
 • rehabilitacja neurologiczna  i kardiologiczna – czas rehabilitacji  nie został określony;
 • rehabilitacja pulmonologiczna – do 3 tygodni (z możliwością przedłużenia).

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności są finansowane (od 1 lipca 2018) w wymiarze dostosowanym do potrzeb zdrowotnych danej osoby.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast