Strona główna Zdrowie Świadczenia refundowane z NFZ

Świadczenia refundowane z NFZ

Osobom z niepełnosprawnością przysługują świadczenia w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym.

W leczeniu stomatologicznym istnieje wyjątek. Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 16. roku życia oraz osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu dentystycznych świadczeń gwarantowanych (o ile wynika to ze wskazań medycznych) oraz kompozytowe materiały światłoutwardzalne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. 2013 poz. 1462 z późn. zm)

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, czyli do :
  • świadczeń w szpitalach,
  • świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (specjaliści przyjmujących w przychodniach),
  • usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).
 • korzystania z wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania
  • zlecenie na wyroby medyczne wystawia uprawniony lekarz na podstawie aktualnego stanu zdrowia pacjenta,
  • ilość wyrobów medycznych comiesięcznie refundowanych (np. cewników) każdorazowo określa lekarz wystawiający zlecenie, uwzględniając aktualny stan zdrowia pacjenta,
 • uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych;
 • korzystania z refundowanych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej w ilości dostosowanej do potrzeb zdrowotnych.

Korzystanie „poza kolejnością” oznacza, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, powinno zostać zrealizowane innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
Podlaski Oddział NFZ – (85) 745 95 77

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast