Strona główna Zdrowie Transport sanitarny

Transport sanitarny

Bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego (w tym również lotniczego) do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem przysługuje osobom, na podstawie zalecenia lekarza (lub felczera), w przypadkach, gdy:

 • istnieje konieczność podjęcia natychmiastowego leczenie w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • wynika potrzeba zachowania ciągłości leczenia,

Osoba z dysfunkcją narządu ruchu, która uniemożliwia jej korzystanie ze środków transportu publicznego, również ma prawo do bezpłatnego przejazdu środkami transportu sanitarnego. Odbywa się to również na podstawie zlecenia lekarza (lub felczera) ubezpieczenia społecznego.

W pozostałych przypadkach na podstawie zlecenia lekarza przejazd środkami transportu sanitarnego jest odpłatny lub częściowo odpłatny.

Przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

Przejazd z częściową odpłatnością jest możliwy, gdy ze zlecenia lekarza (lub felczera) ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że dana osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast