Sejm uchwalił ustawę 500+ dla osób z niepełnosprawnością, teraz trafi do Senatu

244

Sejm uchwalił 19 lipca 2019 roku ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Chodzi tu o orzeczenia o:

  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

O dodatek będą mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (aktualnie jest to 1100 złotych brutto).

Przyjęta przez sejm poprawka dotyczy tego, że wszystkie renty i emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą wyłączone z limitu 1100 zł.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Należy pamiętać, że projekt teraz trafi do Senatu.

Ustawa wejdzie w życie 1 października 2019 roku.