Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym

Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym  to zadanie 1 w obszarze C w Module I programu Aktywny Samorząd.

Dofinansowanie obejmuje zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem.

Kto może się ubiegać o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym? 

  • osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoba do 18 roku życia lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
  • osoba zatrudniona lub pobierająca naukę lub posiadająca potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • osoba posiadająca dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Maksymalna kwota dofinansowania 10 000 zł.

Udział własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto wózka.

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.

Dodatkowo zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie. Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „ wózek inwalidzki specjalny ”, o którym mowa w załączniku do  rozporządzenia.

Maksymalna kwota pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, udzielana łącznie przez NFZ i samorząd powiatowy, może w bieżącym roku wynieść 3 000 zł. 

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast