Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (protezy co najmniej na III poziomie jakości) to zadanie 4 w obszarze C w Module I programu Aktywny Samorząd.

Program nie przewiduje katalogu przedmiotów/usług możliwych do sfinansowania w ramach programu – decydujące dla możliwości dofinansowania będzie uzasadnienie Wnioskodawcy potrzeby zakupu danego przedmiotu/usługi, przy czym niezbędne jest, aby proponowany do dofinansowania przedmiot/usługa były związane z utrzymaniem sprawności technicznej posiadanej protezy. Możliwe jest dofinansowanie w szczególności: zakupu części zamiennych, dodatkowego wyposażenia, a także pomoc w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji.

Kto może się ubiegać o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny?

 • osoba posiadająca stopień niepełnosprawności,
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • osoba posiadająca potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • osoba posiadająca potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Osoba może liczyć na pomoc, jeśli z powodu amputacji ręki lub nogi ma problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się.  Musi ona odbyć dwie wizyty u eksperta. Po złożeniu wniosku ekspert oceni, czy z medycznego punktu widzenia jest dobry moment na zakup kosztownej protezy. Oceni stan kikuta i stabilność procesu chorobowego oraz to, czy po oprotezowaniu osoba będzie zdolna do podjęcia pracy. Druga wizyta jest równie ważna. Ekspert ocenia wtedy, czy proteza została wykonana zgodnie ze złożoną ofertą oraz to, czy zdaje egzamin w indywidualnym przypadku.

Pomoc nie przysługuje osobom, które nie ukończyły 18 lat. Kiedy skończyły 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) pomoc otrzymają wtedy, gdy dalej pracują.

Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji związanej z pomocą udzieloną wcześniej w ramach tego zadania (udzielonej na elementy/przedmioty wówczas zakupione).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 3 600 zł,
  • przedramienia – 7 800 zł,
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9 000 zł,
  • na poziomie stopy lub podudzia – 5 400 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 7 500 zł,
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 000 zł,
 • dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast