Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (protezy co najmniej na III poziomie jakości) to zadanie 3 w obszarze C w Module I programu Aktywny Samorząd.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu protezy kończyny górnej lub dolnej. Jeśli chodzi o kończynę górną, to możliwy jest zakup protezy z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo w wyjątkowych przypadkach protezy z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

Jeśli chodzi o kończynę dolną, to możliwy jest zakup protezy na bardzo dobrym poziomie, wykonanej na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadającej bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach protezy z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

Kto może się ubiegać o pomoc w zakupie protezy kończyny?

 • osoba posiadająca stopień niepełnosprawności,
 • osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • osoba posiadająca potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • osoba posiadająca potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Osoba może liczyć na pomoc, jeśli z powodu amputacji ręki lub nogi ma problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się.  Musi ona odbyć dwie wizyty u eksperta. Po złożeniu wniosku ekspert oceni, czy z medycznego punktu widzenia jest dobry moment na zakup kosztownej protezy. Oceni stan kikuta i stabilność procesu chorobowego oraz to, czy po oprotezowaniu osoba będzie zdolna do podjęcia pracy. Druga wizyta jest równie ważna. Ekspert ocenia wtedy, czy proteza została wykonana zgodnie ze złożoną ofertą oraz to, czy zdaje egzamin w indywidualnym przypadku.

Pomoc nie przysługuje osobom, które nie ukończyły 18 lat. Kiedy skończyły 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) pomoc otrzymają wtedy, gdy dalej pracują.

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9 000 zł,
 • przedramienia – 20 000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26 000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14 000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000 zł,
  • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
  • dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł

Udział własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok

85 654 48 77
85 743 54 37
sekretariat@mopr.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast