Strona główna Dofinansowania Dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej to obszar D w Module I programu Aktywny Samorząd. Osobą zależną jest dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole).

Pomoc jest udzielana osobom niepełnosprawnym w wieku aktywności zawodowej, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, są aktywne zawodowo i pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka.

Dofinansowanie obejmuje ponoszone przez rodziców/opiekunów koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Wysokość udziału własnego wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Wkład własny wnioskodawcy może pochodzić z różnych źródeł, jednak nie może pochodzić ze środków PFRON.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski
Departament Spraw Społecznych
ul. Bema 60/1, pok. 10
15-370 Białystok

tel.: 85 869 65 50
fax: 85 869 65 51
dsp@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Aktualności

Rozmiar czcionki
Kontrast