Europejska karta osoby z niepełnosprawnością

192
zdjęcie przedstawia animowanych ludzi trzymających się za ręce i tworzących okrąg

W marcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Za pomocą tej dziesięcioletniej strategii Komisja Europejska dąży do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Europie i na całym świecie. Zgodnie z jej założeniami do końca roku 2023 Unijna karta osób z niepełnosprawnością będzie działać we wszystkich krajach członkowskich.

Dotychczasowo została wdrożona w 8 krajach : Belgii, Cyprze, Estonii, Finlandii, Włoszech, Malcie, Rumunii i Słowenii.

Uprawnienia: 

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością ma ułatwić tej grupie poruszanie się po krajach UE i zapewnić dostęp do udogodnień w ramach dobrowolnego systemu wzajemnego uznawania statusu osoby z niepełnosprawnością. Karta ułatwi osobom z niepełnosprawnościami uzyskanie odpowiedniego wsparcia podczas podróży lub przeprowadzki do innego kraju Unii Europejskiej. Karta ta zapewnia równy dostęp w tych krajach do zniżek i przewidzianych dla nich udogodnień, głównie w dziedzinie kultury, wypoczynku, sportu i transportu.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że uczestniczy w pracach nad europejską kartą poprzez udział w posiedzeniach Europejskiej Platformy ds. Niepełnosprawności, która zajmuje się wdrożeniem karty na poziomie europejskim. – MRiPS widzi zasadność zaproponowania ujednoliconej Europejskiej Karty Praw Osoby Niepełnosprawnej z uwagi na to, że karta umożliwi wzajemne uznawanie statusu osoby z niepełnosprawnością w państwach członkowskich UE, wskutek czego obywatel/ka RP z niepełnosprawnością będzie mógł/mogła korzystać z udogodnień wynikających z karty, ale również obywatele innych krajów członkowskich będą z niej korzystać na terenie RP.

W oparciu o ten udany projekt pilotażowy przed końcem 2023 r. Komisja Europejska zaproponuje wprowadzenie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością we wszystkich państwach UE.

Więcej informacji na stronie prawo.pl.

 

źródło: prawo.pl; ec.europa.eu