Jak „Dostępność plus” pomoże przedsiębiorcom?

347

Program Dostępność plus wystartował wiosną 2018 roku. Jego celem jest podniesienie jakości życia i zagwarantowanie samodzielności wszystkim obywatelom, w tym seniorom i osobom z ograniczoną sprawnością. Wymaga on szeregu działań i ich dobrą koordynację w 8 obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Potrzeby społeczeństwa są zróżnicowane, przez co wzrasta zapotrzebowanie na produkty i usługi, które są uniwersalne – użyteczne i przyjazne dla wszystkich. Wiele rozwiązań i produktów, które powstają z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami z czasem zyskuje powszechną popularność. Dla przedsiębiorców projektowanie specjalnych produktów i usług to wyzwanie, w którym program ich wesprze.

Program pomaga firmom, które są zainteresowane opracowaniem i wprowadzeniem na rynek innowacyjnych i uniwersalnie zaprojektowanych produktów, czyli dla tych, którzy:

  • potrzebują wsparcia na prowadzenie badań z zakresu dostępności czy uniwersalnego projektowania. Dla nich zostanie stworzony krajowy program ich finansowania. Będzie wspierał przede wszystkim badania nad opracowaniem metod dostosowania produktów (np. mebli, mieszkań, sprzętu AGD) do specyficznych potrzeb użytkowników oraz zastosowaniem nowych technologii w dziedzinie dostępności (np. aplikacji do nauki programowania dla osób z niepełnosprawnościami).
  • szukają środków na wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług i produktów projektowanych jako uniwersalne lub jako technologie kompensacyjne. Dla nich zostaną uruchomione preferencyjne instrumenty finansowe (bony finansowe). Wsparcie będzie udzielane na wczesnych etapach oraz przy tworzeniu finalnych produktów i usług dla osób o specjalnych potrzebach.
  • obawiają się ryzyka związanego z wprowadzeniem do sprzedaży innowacyjnych produktów. Dla nich natomiast przewidziano utworzenie specjalnych centrów, w których młode firmy będą mogły przetestować i zweryfikować swoje pomysły.
  • szukają możliwości promocji swoich produktów. W ramach programu postaną targi dostępności – będzie to cykliczna impreza dla polskich przedsiębiorców, podczas której będą mogli pokazać najbardziej funkcjonalne rozwiązania technologiczne dla osób o specjalnych potrzebach.

Środki przeznaczone na powyższe działania pochodzić będą z programu Inteligentny Rozwój.