Można już złożyć wniosek o 500 plus dla osób z niepełnosprawnością!

176

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można pobrać już druk wniosku o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, popularnie nazywanego 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Formularz można składać w dowolnym oddziale ZUS.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo. Jeśli tego typu dokumenty znajdują się już w dokumentacji emerytalno-rentowej w ZUS, to nie trzeba ich dołączać ponownie.

Wniosek dostępny pod adresem: www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji

Więcej informacji o świadczeniu uzupełniającym na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.