Nabór wniosków w Programie „Aktywny samorząd”

518

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach Programu „Aktywny samorząd”. Moduł II Programu „Aktywny Samorząd” przewiduje pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W Białymstoku wnioski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1  (tel. 85 869 65 65) w terminie: od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

Więcej informacji: www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/osoby_niepelnosprawne/aktywny-samorzad.html

oraz na bidon.bialystok.pl/dofinansowania/dofinansowania-w-ramach-programu-aktywny-samorzad/