Nie jestem Głuchy na kulturę – wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO

45

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” zaprasza osoby z niepełnosprawnością słuchu z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Nie jestem Głuchy na Kulturę – wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO”.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością słuchu wezmą udział w wyjeździe tematycznym do ważnych i wyjątkowych miejsc kultury narodowej (muzeów położonych na Małopolskiej Trasie Światowego Dziedzictwa UNESCO – Kraków, Wieliczka, Oświęcim). Wyjazd poprzedzony będzie warsztatami muzealnymi o różnej tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, oraz spacerem edukacyjno – kulturalnym po Starówce Warszawskiej wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Projekt będzie dostosowany do sposobu komunikowania się osób niesłyszących poprzez udział w nim opiekunów tłumaczy języka migowego.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” w partnerstwie z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz Towarzystwem Przyjaciół Warszawy.

Zapisy w biurze Stowarzyszenia, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: spn.migiem@gmail.com