Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

312
Wschodzący Białystok logo

Od 1 stycznia 2019 roku mieszkańcy miasta Białystok, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na terenie Miasta funkcjonuje 12 punktów, w tym:

  • 6 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego;
  • 6 punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, z czego w 3 udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, a w 3 świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Każdy, kto chce skorzystać z pomocy w pierwszej kolejności powinien umówić termin wizyty, a może to zrobić na kilka sposobów:

  • dzwoniąc pod nr telefonu: (85) 869 66 99 – czynnym w godzinach pracy Urzędu,
  • odwiedzając stronę www.enpp.pl,
  • pisząc na adres: darmowapomoc@um.bialystok.pl

Więcej o zasadach korzystania z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego można przeczytać pod tym adresem: www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/pomocprawna/nieodplatna-pomoc-prawna-oraz-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie

Lokalizacja punktów dostępna pod tym adresem: www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/pomocprawna/lokalizacja-punktow.html