Nowe mieszkania wspomagane w Białymstoku

159

W Oddziale Podlaskim PFRON została podpisana kolejna umowa ze Stowarzyszeniem „My dla Innych” z Białegostoku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Nowy projekt Stowarzyszenia pn. „Mieszkalnictwo wspomagane” przyczyni się do poprawy funkcjonowania oraz usamodzielnienie osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie 4 mieszkań wspomaganych. Grupa docelowa obejmuje 30 osób z niepełnosprawnościami z obszaru Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 2 opiekunów mieszkań, 4 asystentów oraz 2 wolontariuszy.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie PFRON refunduje wymagany wkład własny projektodawcy.