Pierwsza w Polsce Karta Praw Opiekuna

106

Powstała pierwsza w Polsce karta, zawierająca skondensowany zbiór najważniejszych praw przysługujących opiekunom osób chorych. Można w niej znaleźć informacje m.in. o prawie do informacji, świadczeniach gwarantowanych w warunkach domowych czy możliwym wsparciu finansowym.

Karta Praw Opiekuna to unikatowy dokument, będący praktycznym narzędziem, wspierającym opiekunów w ich codziennych obowiązkach.

Karta Praw Opiekuna powstała w ramach czwartej edycji kampanii Nutricii Medycznej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, która ma na celu budowanie świadomości na temat żywienia medycznego jako integralnego elementu opieki zdrowotnej. Ważnym obszarem aktywności kampanii są działania na rzecz wsparcia opiekunów osób przewlekle chorych.

Karta Praw Opiekuna dostępna pod adresem: posilkiwchorobie.pl/karta-praw-opiekuna