Podwójna ulga za dojazdy z niepełnosprawnym dzieckiem

163

W najnowszej interpretacji dotyczącej ulgi rehabilitacyjnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że każdy z rodziców, którzy wspólnie utrzymują dorosłe dziecko z niepełnosprawnością, może odrębnie odliczyć od dochodu limit wydatków na samochód. Odliczenie wynosić może maksymalnie 2280 zł rocznie.

Jeśli mają wspólny samochód, a dziecko wożą dziecko na zmianę to oboje mogą odliczyć wydatki na używanie auta stanowiącego współwłasność w łącznej wysokości 4560,00 zł

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy, którzy utrzymują dzieci z niepełnosprawnością (własne i przysposobione). Dochody tych dzieci nie mogą przekroczyć w roku podatkowym dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu. Nie wlicza się do nich alimentów na rzecz dzieci ani zasiłku pielęgnacyjnego.

Ulga ta wcześniej przysługiwała tylko na dojazdy na rehabilitację. Obecnie, począwszy od rozliczenia za 2017 rok, przysługuje na codzienne używanie auta. Nie jest też wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków.

Na żądanie skarbówki podatnik musi jednak przedstawić dowody potwierdzające prawo do odliczenia, a jest nim m.in. dowód rejestracyjny pojazdu (z którego wynika, że jest jego właścicielem lub współwłaścicielem), prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka.